Skip to main content

Werkend Nederland voert heel wat gesprekken. Toch kent iedereen wel gesprekken die stroef lopen, voortkabbelen of te lang duren. Kan het ook anders? Tijdens ons event op 11 april zoomden we in op hoe je een 1-op-1 raak gesprek voert. We delen 3 x 3 tips met je, hierbij de laatste drie tips! Klik hier om de eerste 3 tips te lezen. Klik hier om de tweede 3 tips te lezen.

3 rake opmerkingen om je gesprekspartner te laten groeien.

Als je eenmaal in gesprek bent kun je allerlei vragen stellen of opmerkingen plaatsen die een ander groter (of juist kleiner) maken. Met een rake opmerking maak je iets zichtbaar wat voor je gesprekspartner nog onzichtbaar is. Soms is één rake opmerking genoeg om tot een doorbraakje te komen. Hier zijn drie varianten van een rake opmerking.

Ga naar de essentie. Veel mensen beginnen een verhaal af te steken zonder dat ze weten wat de kern daarvan is. Soms wordt de hulp die nodig is pas duidelijk als je een duidelijke hulpvraag formuleert. Benoem daarom wat de essentie is van het vraagstuk. Vaak ziet de ander dit zelf niet meer.

Spiegel de draak van de ander. Je gesprekspartner komt meestal niet verder met het issue vanwege zijn of haar eigen draak (valkuil, minder effectief kantje). Hij of zij gaat op een bepaalde manier om met het vraagstuk. Let op hoe deze persoon dat doet. Spiegel vervolgens de draak die je bij de ander ziet, hoort of merkt. Vaak kunnen mensen de omstandigheden niet veranderen maar de manier waarop ze er zélf mee omgaan wel!

Vertel wat je ziet. Een andere, vergelijkbare ingang is benoemen wat je bij je gesprekspartner ziet. In het gesprek let je goed op zaken als intonatie, gezichtsuitdrukking of non-verbale signalen. Voel je je gesprekspartner oplichten als ze praat over dat nieuwe project? Zie je hem tegen de tranen vechten als hij probeert uit te leggen wat er niet werkt? Benoem wat je bij de ander ziet.

De essentie van een raak gesprek is dat je de persoon tegenover je groter maakt in plaats van de inhoud. Dat betekent dat je het talent van de ander aanzet en diegene naar een eigen inzicht, oplossing of stap laat komen. Zo’n soort gesprek is anders dan:

  • Jouw oplossing of advies geven over de inhoud
  • Elkaar bijpraten
  • Overleggen hoe je samen het volgende project aanpakt 

De inhoud van het werk is vaak de aanleiding voor een gesprek: hoe gaan we X of Y aanpakken, ik zit met een issue, hoe gaat het met je werkdruk? Toch zijn ál deze onderwerpen óók een kans om het talent van je gesprekspartner aan te zetten! 

Wanneer is een gesprek raak? Je ziet het als de persoon tegenover je in beweging komt. Je ziet bij de ander bijvoorbeeld een kwartje landen, emotie, opluchting, een doorbaakje, een heel nieuw idee dat hij of zij eerder niet had…en soms zelfs verwarring of boosheid. 

Maak een start met werken vanuit talent.

Als CEO, Directeur of HR-manager wil je weten hoe je een start kan maken met werken vanuit talent? Vraag het aan Kees Gabriëls, geheel vrijblijvend!

Inspiratiebron: Het Gesprek door Jan de Dreu.