Voor jou en je team

Talent ON is er voor iedereen die de gezonde drive heeft om samen met zijn of haar team plezierig een klus te klaren. Ons hart gaat speciaal uit naar de bijna 1.000.000 (!) teamleiders die hiervoor aan de lat staan. Iedereen kan inspirerend leidinggeven. Niet volgens het boekje, de geijkte cursus of een strakke methode maar met je unieke talent als basis voor je eigen stijl. Vind je eigen manier om de talenten in je team ON te zetten en samen de beste prestaties neer te zetten.

Ons team

Wij zijn ‘talentoren’. Professionele en gepassioneerde begeleiders die je helpen talentgedreven te werken. We richten samen met jou een traject op maat in, met live sessies en digitale begeleiding. We zijn persoonlijk committed aan de resultaten die je wilt halen en bouwen een hechte samenwerking op. Wil je teamoverstijgend je organisatie ontwikkelen naar een talentorganisatie, dan vormen we samen een programmateam.

Kees Gabriëls

Talent: Verhelderen

Jan de Dreu

Talent: Onderwijzer

Caroline Smeenk

Talent: Weten hoe je het aanvliegt

Peter den Ouden

Talent: Op het goede spoor zetten

Lidwien Janssen

Talent: Compassie

Caroline van der Post

Talent: Opwaardeerder

Yvette van Dok

Talent: Mensen in beweging zetten

Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON