Skip to main content

Hoe pak je de ‘Talentvolle Gesprekscyclus’ aan? Zo implementeerden we dat bij Ressort Wonen.

Ressort Wonen is een woningcorporatie in Rozenburg, onder de rook van Rotterdam. Zij waren toe aan een nieuwe manier om hun medewerkers te helpen ontwikkelen. Onze talentvolle gesprekscyclus bleek daarvoor de perfecte uitkomst. We gaan in gesprek met Frans Desloover, directeur-bestuurder bij Ressort Wonen.

Vraag 1: Waarom zijn jullie gestart met een talentvolle gesprekscyclus?
“Na eerdere stappen die we gemaakt hebben in de ontwikkeling van onze organisatie waren we op zoek naar een manier om de intrinsieke motivatie van medewerkers ‘aan’ te zetten. Onze ambitie was om iedereen een persoonlijk ontwikkelplan te laten maken, en ook in de gesprekscyclus aan te sluiten bij de drijfveren van de individuele medewerker. Samen met Talent ON hebben we hiervoor een programma ontwikkeld waarin we als MT begeleid worden én de nieuwe cyclus meteen in de praktijk brengen.”

Vraag 2: Wat is wezenlijk anders?

“Onze oude manier van gespreksvoering was sleets geworden en gaf geen energie. We hanteerden de klassieke insteek van functie met verantwoordelijkheden en taken en welke bijdrage lever je vanuit die functie aan het resultaat van de organisatie. We voerden gesprekken zogezegd met ‘de functionaris’.

Nu hebben we een heel nieuw aangrijpingspunt; we spreken de mens aan. Wie ben jij, wat is jouw talent? Wat gaat van nature en wat vind je moeilijk?

Dat geeft veel energie. En we krijgen het direct terug van onze mensen: de gesprekken zijn leuker en sluiten echt aan bij henzelf. Zo ervaren wij het als leidinggevenden ook; het gesprek sluit dichter aan bij de medewerkers en stimuleert om vanuit wat ze goed kunnen, en wat ze willen leren, bij te dragen aan het resultaat.

Kijkend van binnen naar buiten is dat ook waar we als woningcorporatie voor staan. Met die positieve mensgerichtheid willen we ons opstellen in gesprekken met bewoners. We leveren waar we kunnen maatwerk. Goed dus om daar in eigen huis ook vorm aan te geven.”

Vraag 3: Wat betekent het voor de leidinggevenden?

“Dat is verschillend, voor sommigen past het naadloos bij hun eigen talent. Voor anderen, waaronder mijzelf is het meer ‘werken’. In die zin is het voor onszelf ook een leerspoor. De begeleiding van Talent ON geeft daarbij structuur, en moedigt aan tot doorgaan en doen, doen, doen. En het leidt tot prettiger energie en rijkere gesprekken.”

Vraag 4: Directe toepassing in de praktijk

“Een grote plus in deze nieuwe manier van werken is de directe vertaling naar de praktijk. Aan de hand van ons jaarplan hebben we een aantal projecten benoemd als ‘talentprojecten’. Projecten van 3 tot 4 maanden met een directe bijdrage aan de doelstellingen, waarin we teamoverstijgend werken. De ruimte om te leren is specifiek benoemd: Wat wil jij neerzetten vanuit je talent, samen met het talent van je projectgenoten? Wat wil jij leren in dit project? De samenwerking in deze projecten zorgt voor veel energie en een positieve sfeer. Voor de zomer hebben we de eerste ronde afgesloten met goede resultaten en inmiddels loopt de tweede ronde talentprojecten.”

Vraag 5: Wat merk je aan effect in de organisatie?

“We merken een grotere openheid in de organisatie. Het is niet meer vreemd om het ook over persoonlijke aspecten te hebben met elkaar. Ik zie dat collega’s meer tot bloei komen. Natuurlijk zijn er ook mensen die het lastiger vinden. Maar we hebben een taal gevonden om het over andere aspecten van onszelf te hebben, breder dan ‘wat is mijn taak’. Daarnaast speelt ook de fase waarin we zijn als organisatie mee. Je moet je organisatie kunnen lezen en inschatten of dit de stap is waar je klaar voor bent.”

Vraag 6: Wat smaakt naar meer?

“De positieve energie in de startgesprekken en zomergesprekken is geweldig, net als de resultaten die zijn neergezet in de projecten. We gaan het meer en meer handen en voeten geven in onze activiteiten. De oude aanpak was corvee. Het was een moetje en het bracht niet verder. Deze aanpak brengt energie.”


Frans Desloover
Directeur-bestuurder bij Ressort Wonen

Plan een gratis adviesgesprek in!

Wil jij weten hoe we talent kunnen toevoegen in de huidige gesprekscyclus? We bespreken in een gratis adviesgesprek van 30 minuten graag met je waar jij behoefte aan hebt binnen de gesprekscyclus en hoe ons product eruit ziet. We kunnen je helpen hoe je het talentvoller en inspirerender aan kan pakken.

Neem deel aan ons webinar op 26 oktober!

Schrijf je in voor het webinar op 26 oktober van 11.00 – 12.00 uur waarin 2 experts, Kees Gabriëls (eigenaar Talent ON) en Jacco Verhaeren (Olympisch zwemcoach met tientallen jaren ervaring rond talentontwikkeling in de topsport), je alles vertellen over hun ervaringen en visie op de ‘Talentvolle Gesprekscyclus’. Ze vertellen over het product en hoe dit op maat praktisch toepasbaar is binnen bedrijven. Met bijbehorende voorbeelden uit de praktijk. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.