Skip to main content

💬 Je talent leren kennen is een never ending story. Afgelopen tijd werk ik veel met ‘jouw talentproduct’. Een concrete beste vorm waarin je je ding kunt doen. Wat is dat van jou?

  • Mijn talent is verhelderen. Dat komt heel goed tot uiting in een ruggegraat. Dat is een logische, faciliterende structuur voor organisatie-inrichting, een teamdag, planningsproces, presentatie of ook een vakantie.
  • Jan’s talent is onderwijzer. Een van zijn beste vormen hiervoor is het vrije coachingsconsult. Je komt binnen met een hete kwestie en in het 1-op-1 gesprek beleef je een doorbraak.
  • Caroline’s talent is weten hoe je het aanvliegt. In inspirerende spargesprekjes luistert ze naar je en ziet meteen voor zich hoe je plan of idee concreet kan worden aangepakt.
  • Hadewig’s talent is in gesprek brengen. Ze is geweldig in gespreksleiding. Hierin komt ieder precies op het goede moment aan het woord en verbindt ze dat op een natuurlijke manier.

Je talent ontwikkel je door te doen. Dus bedenk je talentproduct niet maar ervaar wat werkt.

💡Let deze week op je beste momenten en kijk achteraf of je de setting als een herhaalbaar talentproduct kunt zien.

Vragen uit de weerbarstige praktijk 😃?
Stuur je reactie naar mij: [email protected].

Meer weten over onze talentprogramma’s? 🙋🏻‍♀️
Neem contact met ons op.

Meer inspiratie? Schrijf je in voor onze nieuwsbriefvolg ons ook op LinkedIn.