Skip to main content

De vraag

Sinds een half jaar neemt de nieuwe directeur het team van deze basisschool voortvarend mee in een aantal noodzakelijke veranderingen. De school kampt met teruglopende leerlingaantallen, gemakzuchtig gedrag van leerlingen en leerkrachten die als eilandjes in de klas opereren. Daarmee komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding. Een concreet voorbeeld: er zijn 11 gedragsregels, die door elke leerkracht op een eigen manier en met verschillende focus worden gehanteerd. Leerlingen weten hierdoor niet wat er van hen wordt verwacht.

De uitdaging

‘De klas heeft een leerkracht nodig die stevig in zijn of haar schoenen staat’.
Hoe bewerkstelligen we dat de teamleden hun autonomie hervinden, individueel én als team? De directeur wil een gedragsverandering zien, waarin teamleden op zichzelf reflecteren, vermogen tot ontwikkeling laten zien en initiatief nemen. Met een Talent ON teamdag geven we de eerste aanzet hiertoe.

Talenten en draken ontdekken heeft ons als team een eerste zet gegeven in de juiste richting.

Directeur basisschool

Aanpak

Op de teamdag is het hele team van 20 medewerkers compleet, inclusief de educatieve ondersteuners en facilitaire dienst. De dag kent drie onderdelen:
Ieder teamlid benoemt allereerst het eigen talent en draak. Een solide fundament. Collega’s herkennen en honoreren elkaar in hun kunnen: ‘Ja, dat zie ik je zó vaak doen!’. Iedereen is blij zichzelf zo ‘eigen’ te kunnen profileren in het team. En… er wordt gelachen om elkaars gedoe. In de middag schijnen we een nieuw licht op de gedragsregels. We beginnen met een schone lei, in de actualiteit van vandaag. Wat gaat er goed, wat minder? Via pitches in groepen en een gezamenlijke discussie komen we tot 3 nieuwe regels voor de hele school als gedragen teamdoel. Tot slot maken we een brug naar de toepassing door commitment te verzamelen: ieder teamlid formuleert een eigen bijdrage voor 1 een van de 3 regels: ‘ik pas deze regel vanaf morgen als volgt toe:…’

Het traject in het kort

Talent als solide fundament

Iedere medewerker benoemt eigen talent en draak. Collega’s herkennen en honoreren elkaar in hun kunnen en elkaars gedoe wordt herkend.

Teamdoel: 3 topregels

Een gezamenlijke inventarisatie van gedragsregels. Wat gaat er goed, wat minder? Samen komen we tot een set van 3 regels voor de hele school.

Commitment en verantwoordelijkheid

Elke medewerker formuleert een eigen bijdrage aan 1 van de 3 regels: ‘ik pas de regel vanaf morgen als volgt toe: …’

Resultaat

Met het kennen van talent en draak, moedigen collega’s elkaar nu aan en wordt werk verdeeld op basis van de inzichten in ieders talent. Het geeft medewerkers een nieuw houvast om vertrouwen te hebben in hun rol en hoe de regels in de klas te handhaven. Een talentenboom in de leerkracht kamer houdt de talenten op speelse wijze in beeld.  De gezamenlijke start heeft energie aangeboord voor structurele verandering: de directeur signaleert 6 weken na de teamdag een omslag die nog altijd in ontwikkeling is.

180

180 leerlingen

20

medewerkers

3

regels

Spreekt werken vanuit talent je aan?

Caroline Smeenk kijkt graag samen met jou naar de toepassing in jouw situatie.

Caroline Smeenk

   06-2488 2474

Mail Caroline
Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON