Skip to main content

Met een teamleidersprogramma bereik je in één keer alle teams. Dat verbindt iedereen in de organisatie en tegelijk houd je oog voor de onderlinge verschillen.

Leiderschap is een belangrijke factor. Met een teamleidersprogramma zet je in op waar het echt gebeurt: in de teams en tijdens het werk. Je slaat twee vliegen in één klap. Je werkt aan onderlinge verbinding en tegelijk is er veel aandacht voor de unieke situatie per team. Juist door die diversiteit leren de teamleiders ook veel van elkaar.

Ons werk is mensenwerk. Ook in onze samenwerkingen. In elke opdracht ontmoeten wij zeer bevlogen contactpersonen. We laten hen graag aan het woord. Hier Charrel Spelt van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Charrel Spelt

Charrel is coördinator van het ontwikkeltraject voor alle teamleiders binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport. In de video schetst hij wat het vraagstuk is van de organisatie en waarom ze kozen voor een Talent ON teamleidersprogramma.

1
Ontwikkeltraject voor teamleiders

In 8 sessies van 24 uur -met een online variant in coronatijd- leren de teamleiders zichzelf en hun collega’s op een geheel nieuwe manier kennen. Met veel aandacht daarbij voor hoe ze met concrete praktijkdilemma’s omgaan.

2
Toepassing in het team

Het draait om de toepassing. De teamleiders gaan zelf in hun team aan de slag met het teamresultaat en de inzet van ieders talent. Onze tools helpen daarbij.

3
Cockpit

Met Charrel overleggen we wekelijks. Drie keer is er een gestructureerde evaluatie met ook de directie daarbij. In deze cockpit leggen wij ook voor waar de teamleiders tegen aan lopen.

4
Ambassadeursgroep

Elke 24 uurssessie bereiden we voor met een vertegenwoordiging van teamleiders, afdelingshoofden en stafmedewerkers. Zodat we zo goed mogelijk inspelen op de actualiteit in de organisatie.

5
Team Talent ON

Kees, Lidwien, Caroline en Loes werken aan deze opdracht. We verzorgen samen met Charrel het programmamanagement en bedenken het ontwerp. In de uitvoering begeleiden we de 24-uurs sessies, cockpit en Ambassdeursgroep, doen 1-op-1 coaching op verzoek (bijvoorbeeld meekijken bij een werkoverleg) en leveren de tools inclusief onze app.

Het ontwerp van het programma

In een intensief traject (1) met veel persoonlijke aandacht ontwikkelen de teamleiders op basis van hun talent hun eigen leidinggevende stijl. Tegelijk leren we hun om dit, met aandacht voor hun teamleden, toe te passen (2) in het werken aan concrete teamresultaten. Het traject duurt een jaar. De teamleiders komen alle 60 tegelijk bij elkaar in 8 sessies van 24 uur. Hun leidinggevenden -afdelingshoofden en directie- betrekken we via een cockpit (3) en Ambassadeursgroep (4).

Klik op de bolletjes in de schets voor meer info.

Een aantal details van het programma

In een cockpit met directie en programmacoördinatie evalueren we en geven terug wat de teamleiders bezig houdt. Een Ambassadeursgroep brengt de bedrijfsactualiteit in.

Persoonlijke begeleiding
 • Twee inspiratiedagen voor de teamleiders en een lezing als eerste ervaring
 • 8 keer een 24-uurs sessie met alle teamleiders
 • 1-op-1 talentcoaching op de werkvloer, op verzoek
Online
begeleiding
 • In coronatijd sessies omgezet naar digitaal met aangepaste frequentie, agenda en werkvorm
 • Talentvonken elke twee weken
 • Video’s als tutorials en theorie-uitleg
Vele
Extra’s
 • Startpakket thuisbezorgd
 • Motivatiepapers als basis voor 60 persoonlijke intakes
 • Afdelingshoofden direct betrokken via driegesprekken met teamleider en talentor

Met dit soort vragen houdt Charrel ons scherp

Hoe verbinden jullie talent met Management Drives?

Management Drives en andere ‘testen’ zijn een prima opstapje. Met het benoemen van ieders talent-in-1-woord wordt ieders profiel uniek. En omdat we iemands eigen woorden gebruiken, gaat het een tandje dieper.

Hoe zorgen jullie dat ‘het niet doodvalt achter de voordeur’

Verwateren is een groot probleem met veel initiatieven. Door te werken met glasheldere echte resultaten op een einddatum is die kans veel kleiner. Wat een teamleider leert kan hij direct relevant maken voor zijn concrete teamprestatie.

Hoe houden jullie de aansluiting met de afdelingshoofden, programma-managers en directie?

Die verbinding is cruciaal. De teamleiders komen anders te zwemmen. We bouwen het contact op veel manieren in. Bijvoorbeeld met een extra kick-off, driegesprekken met de afdelingshoofden en vertegenwoordigers van hen in de Ambassadeursgroep.

Dit hoorden we ‘in de wandelgangen’

Drie teamleiders na de eerste sessies vanaf 15 juni 2020

Oh, dit gaat ergens over

Fijn dat we elkaar op een dieper niveau leren kennen

Het spreekt aan en/maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat er precies in de praktijk uit gaat zien

De opbrengst

Mensen

 • 60 teamleiders samen in dezelfde opleiding
 • Geven leiding aan bijna 1.000 medewerkers
 • Betrokkenheid van rond de 45 afdelingshoofden, programma-managers en directie

Resultaat

 • Intakes in april 2020 / kick-off en eerste 24-uurs in juni
 • Inzet: 60 concrete teamresultaten als bijdrage aan de Koers ILT

Deze klanten kozen ook voor Talent ON

Plan meteen je eigen afspraak ‘Welk begin past bij ons?’

Al pratende schetsen we letterlijk hoe jouw programma eruit kan zien. Dat mailen we je per ommegaande toe om in alle rust verder over na te denken of intern te bespreken.

Plan een afspraak in
Voorbeelden uitkomst gesprek: de iPad afbeeldingen onder ‘Hoe beginnen wij?

Lees alle geheimen over

talentgedreven werken!

Bekijk al onze boeken