Skip to main content

De één komt, de ander gaat. Elk team heeft te maken met verandering. Hier is niks mis mee. Wat wel vaak ontbreekt is een goede manier om hiermee om te gaan. Een nieuw teamlid wordt er vaak gewoon ‘aangeplakt’. En dat is geen effectieve manier om elkaars talent optimaal te benutten.

Een paar waargebeurde voorbeelden uit de praktijk:

Twee kapiteins…

Karin mocht starten als projectleider. Ze had deze baan geaccepteerd om volledig eigenaar te kunnen zijn van een klus. Dat liep anders. Haar nieuwe team zat niet op haar te wachten. Ja, wel voor de uitvoering van aantal taken, maar niet als teamleider. De teamleden hadden het programma al op poten gezet met één van hen aan kop. En die wilde zijn positie niet kwijt. Karin belandde in een machtsstrijd. Na een half jaar frustratie besloot ze op zoek te gaan naar een andere baan.

Vreemde eend

Olivier was overgeplaatst. Hij zou teamleider worden van een andere afdeling. Fysiek had deze verhuizing echter niet plaatsgevonden. Op de afdeling van zijn nieuwe team was geen ruimte, dus zat hij nog steeds op zijn oude werkplek. Een half jaar later was hij nog steeds een vreemde eend in de bijt.

Geparkeerd

Claartje werd boventallig verklaard en toegevoegd aan een andere afdeling. Daar hadden ze wel wat klusjes voor haar. Maar deelgenoot worden van het team? Daar maakte niemand zich druk over. Ze voelde zich geparkeerd en zat de drie jaar tot haar pensioen uit. Dit is niet echt de manier om optimaal gebruik te maken van talent.

Teamdynamiek

Elke verschuiving in een team heeft gevolgen voor de teamdynamiek, dat wordt vaak onderschat. Eén persoon erbij en álle teamleden krijgen een nieuwe plek. De kaarten worden opnieuw geschud. Een nieuwe samenstelling van het team heeft gevolgen voor de formele taakverdeling, de hiërarchie, de fysieke ruimte en de dynamiek. ‘Doorhobbelen’ zonder hierbij stil te staan, kan eigenlijk niet.

‘Nieuw Wij’
Voor een goed functionerend team is het een vereiste om opnieuw een ‘WIJ’ te maken, een gezamenlijkheid te creëren. Want, ‘inwerken’ geldt niet alleen voor de nieuwkomer: het geldt voor alle teamleden. Talent is een prachtige leidraad in dit proces. Talent creëert direct verdieping in het contact en geeft tegelijkertijd richting aan onderlinge afspraken. Dit werkt als volgt:

  • Maak kennis met elkaars talenten. Benoem het talent van de nieuwkomer en doe gezamenlijk een opfrisrondje voor het hele team. Bekentenissen aan de drakenkant maken het plaatje compleet.
  • Sta stil bij het teamdoel en stel vast hoe je hiervoor elkaars talenten het beste kunt benutten. Talent heeft niet zoveel inwerktijd nodig als wel eens wordt gedacht en kan gelijk meedoen.
  • Maak praktische afspraken over werkritme en werkruimte, taakverdeling, communicatielijnen etc. Stem dit zoveel mogelijk af op het talent van de nieuwkomer én de anderen.

De tijd die je hiervoor vrijmaakt, kan worden gezien als onnodig, maar beschouw het als een zinvolle opfrisser voor het hele team.

Veel succes!

Yvette van Dok