Skip to main content

"Tijdens dagstarts wordt werk nu verdeeld met de kennis van ieders talent."

Erwin van LeussenSenior manager, Zilveren Kruis Zorgkantoor

Welke positieve resultaten zijn er op de werkvloer merkbaar sinds jullie werken met Talent ON? 

Erwin: “Ik zie dat collega’s met meer zelfvertrouwen hun werkzaamheden uitvoeren, en dat er meer focus is gekomen op de doelstellingen waar iedereen zich aan heeft gecommitteerd. Het benoemen van jouw unieke talent, maar ook jouw eigenschappen (de draak) die het talent in de weg zitten, leervragen en resultaten zorgen ervoor dat mensen zichzelf beter begrijpen. En ook meer begrip hebben voor een karaktereigenschap bij een ander. In teamverband merk ik dat de drempel is verlaagd om elkaar aan te spreken en taken te verdelen. Een team werkt nu bijvoorbeeld met ‘talentbomen’, een ander team benut het in de dagstarts. Bij het verdelen van de verbeteropdrachten, wordt gezegd ‘dat is jou op het lijf geschreven’. De teams kijken onderling ook naar elkaar, ze leren samen en vragen elkaar om hulp.”

Talent ON heeft een online toepassing die je altijd en overal erbij kunt pakken. Welk voordeel heeft dat bij Zilveren Kruis gehad? 

Erwin: “Bewust worden van je eigen talent, je draak en leervraag is één, maar om er ook in de praktijk blijvend mee aan de slag te gaan: dat is voor veel mensen lastig. Vooral als je het druk hebt. De wekelijkse online berichten van Talent ON helpen om er tóch mee bezig te blijven. Je e-mail inbox open je dagelijks, dus zo’n online geheugensteuntje werkt gewoon. Iedereen blijft meedoen.”