Hoe haal je in de praktijk het beste uit je team? Hoe werk je beter samen en bereik je samen meer?
En hoe zet je stappen naar een talentorganisatie? Maak kennis met onze opdrachtgevers en hun ervaringen met talentgedreven werken en talentgericht organiseren.

“De teamdag was een boost voor ons vertrouwen en werkplezier. Dat smaakt naar meer!”

Roel Piera

Teamleider Buurtkamer Kostelijk,
De Volksbond

Bekijk

“Als leidinggevende weet ik de talenten van mijn teamleden beter aan te spreken.”

Victor Ribot

Manager, Happy Idiots Eindhoven

“We doen het zelf!”

Gytha van Bentveld

Afdelingshoofd Financiën,
Waterschap Aa en Maas

Bekijk

“Het was super! Zo mooi om je collega’s op deze kwetsbare manier te leren kennen en erkennen in hun talent.”

Monique van Gorkum en Joost van Buul

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Bekijk

“We verdelen het werk op basis van talent: een boost voor de samenwerking!”

Geert Groenenboom

Senior manager, Zilveren kruis Zorginkoop Naleving en Controle

Bekijk

“Talenten en draken ontdekken heeft ons als team een eerste zet gegeven in de juiste richting.”

Directeur

Basisschool in Haarlem

Bekijk

“Ik ben opgetogen! Deze investering verdienen we razendsnel terug.”

Manager team Services

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bekijk

“Elkaar prikkelen kan luchtig en werkzaam tegelijk.”

Patty Beentjes

HR business partner (voorheen HR developer) Mercer (voorheen Mconomy)

Bekijk

“We hebben nu een gedeelde teamvisie, we zijn meer team dan losse eindjes.”

De teamleden

HBO-opleiding voor paramedici

Bekijk

“Tijdens dagstarts wordt werk nu verdeeld met de kennis van ieders talent.”

Erwin van Leussen

Senior manager, Zilveren Kruis Zorgkantoor

Bekijk

“De ruimte die de aanpak biedt, was een openbaring.”

Simone van Leeuwen

Senior P&O adviseur en leiding talententeam, Gemeente Leeuwarden

Bekijk

“Talent ON is een innovatieve en interactieve manier om met je talent bezig te zijn.”

Ties van Strien

SEA en weboptimalisatie specialist, Happy Idiots

“Medewerkers worden zich bewuster van zichzelf en hun bijdrage.”

Daniel Verhagen

CCO, Happy Horizon

“Met ieders talent toch ‘agile’ werken.”

Joost Verbeek

Manager Online, ANWB

Bekijk

“In onze zelfsturende teams pakken mensen nu makkelijker hun talentrol.”

Heidi Anthonis

Strategy Director, Happy Idiots