Skip to main content

De vraag

Buurtkamer Kostelijk van de Volksbond Amsterdam biedt 7 dagen per week een veilige omgeving waarin mensen zich thuis kunnen voelen. Een plek voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen, maar ook voor buurtbewoners. De teamleden staan er ‘in huis’ meestal alleen voor en hebben hart voor de zaak. Ze lossen problemen in eigen stijl op, maar hun stijlen matchen onderling niet altijd. Dat schuurt in de samenwerking en door wisselende diensten is er weinig tijd om dit met elkaar te bespreken. In de woorden van de teamleider: ‘We zijn dag in dag uit met het welzijn van anderen bezig. Onszelf waren we daarin een beetje vergeten en dat begon te wringen.’

De uitdaging

We willen van ‘ons eigen ding doen’ naar een gezamenlijke aanpak met behoud van ieders eigenheid. Help ons onze resultaten in beeld te brengen, zodat we weten waarin we samen sterk zijn. We willen ons plezier hervinden in het samen runnen van deze tent. We kiezen voor een Talent ON Teamdag om deze wezenlijke vragen aan te pakken. Het voelt als luxe in de drukte, maar is essentieel voor de samenwerking.

De teamdag was een boost voor ons vertrouwen en werkplezier. Dat smaakt naar meer!

Roel Piera, teamleider Buurtkamer Kostelijk

Aanpak

De teamdag start met benoemen van ieders talent en draak. Het werkt als hernieuwde kennismaking: talenten worden met instemming herkend en er is bevestiging dat ieder op de juiste plek zit. Ook de draken leveren plezier op. Waar de persoon in kwestie soms enige schroom toont om de draak bij naam te noemen, hebben de collega’s het draakgedrag allang in beeld. Het relativeert én het versterkt. In de middag kijken we naar de samenwerking aan de hand van concrete voorbeelden: wat gaat goed en wat gaat minder goed? Motiverende uitkomst is gedeelde betrokkenheid ‘We hebben het beste voor met de bezoekers’. Ook wordt helder waar werk aan de winkel is: de doelgroep is niet de eenvoudigste; wat kunnen en willen we de verschillende bezoekersgroepen bieden en waar liggen onze grenzen? Onderwerp voor een vervolgdag.

Het traject in het kort

Talent als basis van eigenheid

Je eigen en elkaars talent kennen verbindt en legt een stevige basis onder de ‘eigen wijze’ waarop ieder zijn rol vervult. Elkaars draken kennen brengt mildheid.

Stilstaan bij wat is opgebouwd

Door de hectiek van alledag vergeet het team dat er een stabiel open huis staat, met betrokken en toegewijde medewerkers. Zoals een teamlid treffend constateert: We zijn toch maar weer elke dag open!

Scherpstellen van 'werk aan de winkel'

Wat kunnen wij aan, binnen het gegeven dat we een Buurtkamer runnen en geen hulpverleners zijn? Hoe zorgen we ervoor dat andere bezoekers niet worden weggejaagd door het gedrag van een problematisch gedrag van een enkeling? Laten we elkaars opvatting daarover horen en er op toezien dat we op één lijn zitten.

Resultaat

Na 6 weken constateert de teamleider dat de Talent ON Teamdag een blijvend verschil heeft gemaakt: ‘De teamdag was intensief, open, spannend en verrassend leuk. Het was een zeer effectieve “boost” voor het onderlinge vertrouwen en het werkplezier. Dat smaakt naar meer.’ Mensen hebben er weer zin in en zaken worden op een natuurlijke manier opgepakt. In een vervolgsessie zullen we het werken vanuit talent verdiepen en verkennen hoe en met welke grenzen het team van nog grotere betekenis kan zijn voor de bezoekers. Daarnaast gaan we met andere Buurtkamer teams aan het werk om talent te verbinden aan de opgave in een teamtraject.

7

teamleden

1100

bezoekers per maand

363

dagen open per jaar

Spreekt werken vanuit talent je aan?

Caroline Smeenk kijkt graag samen met jou naar de toepassing in jouw situatie.

Caroline Smeenk

   06-2488 2474

Mail Caroline
Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON