Skip to main content

De vraag

Het managementteam van de afdeling Zorginkoop Naleving & Controle van Zilveren Kruis wil de betrokkenheid en bevlogenheid van de 112 medewerkers verhogen. Voor ieders werkplezier en ontwikkeling en om de samenwerking te verbeteren, binnen de afdeling en met de rest van de organisatie. De reguliere processen zijn op orde, maar het eigenaarschap en de plek in de keten kan beter. Het managementteam wil de medewerkers vanuit hun talent laten bijdragen en Talent ON begeleidt dit met een vlamtraject.

De uitdaging

Werken vanuit talent biedt een win-win voor zowel de individuele bevlogenheid als voor het te behalen resultaat. Hoe bewerkstelligen we dat medewerkers hun talent kennen en eigenaarschap tonen, geborgd in een nieuwe manier van resultaatgericht samenwerken?

We verdelen het werk op basis van talent: een boost voor de samenwerking!

Geert Groenenboom, senior manager Naleving & Controle

Aanpak

Het teamresultaat voorop

Uitgangspunt is dat het managementteam vooroploopt: ze werken zelf talentvol aan een teamresultaat én begeleiden direct hun teams daarin. We starten met een teamdag voor het managementteam als basis. De HR-manager sluit in gehele traject aan om verbinding te maken met de vernieuwing in HR-instrumenten. Na een centrale programma kick-off benoemen alle medewerkers in talentworkshops hun talent en draak. Vervolgens begon het managementteam een vlamtraject, begeleid door een talentor. Vanaf de week erna begeleidden de 10 managers ieder een vlamtraject in hun eigen team. Zo bleef het ontwikkelen vers en direct aangesloten op de inhoud van het werk. In 2 cockpitgesprekken gedurende het traject kwamen de talentor, de senior manager, 2 teamleiders en de HR-manager samen om te monitoren en waar nodig inhoudelijke accenten te plaatsen. Het doorlopende traject bracht focus en verdieping, zowel in de vlamvergaderingen als tussendoor met oefeningen in de app en aanvullende verdiepingssessies.

Het traject in het kort

Het managementteam voorop

Het managementteam formuleert in een teamdag een talentvol gezamenlijk resultaat, leert zelf én begeleidt direct de teams.

Alle talenten in beeld

Na een gezamenlijke kick-off volgen talentworkshops en benoemen alle medewerkers in 10 teams hun talent en draak.

Talentvol leren en leidinggeven

Het managementteam volgt een vlamtraject en begeleiden elk hun eigen team in vlamtrajecten, met support van een talentor, een cockpitgroep, wekelijkse talentvonken en verdiepende sessies op maat.

Gezamenlijk doel behaald, talent in actie

Een succesvolle pilot die de ROI inzichtelijk maakt is klaar voor verdere implementatie. De betrokkenheid en bevlogenheid stijgt en mensen weten elkaar te vinden op talent; een boost in de samenwerking!

Resultaat

Talent en draak maken gedrag bespreekbaar

Het medewerkerstevredenheid onderzoek laat zien dat de betrokkenheid en bevlogenheid in de teams is toegenomen in 2018 t.o.v. 2017. In het managementteam geeft het formuleren van een gezamenlijk teamdoel een boost aan de onderlinge samenwerking. Het teamdoel (een methode om ROI inzichtelijk te maken) kent een succesvolle pilot in najaar 2018 en wordt geïmplementeerd per 2019. Door begrippen als talent, draak, teamtalent en teamdraak leerden de teamleden elkaar op een nieuwe manier kennen en aanspreken. Teamleiders merken een verbeterde dynamiek; collega’s weten elkaar beter te vinden en het werk wordt verdeeld op basis van talent. ‘Talent en draak zijn in onze taal gekomen. Het is een mooi mensbeeld, zowel de goede als de slechte eigenschappen en het maakt ons gedrag makkelijker bespreekbaar.”

1

1 managementteam

10

teams

112

medewerkers

Spreekt werken vanuit talent je aan?

Caroline Smeenk kijkt graag samen met jou naar de toepassing in jouw situatie.

Caroline Smeenk

   06-2488 2474

Mail Caroline
Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON