Skip to main content

Rosie van Uden

Ontluiken

Ik gun iedereen te kunnen werken vanuit zijn diepste verlangen. De weg daar naartoe is helpen opsporen wat belemmeringen zijn: ontwarren, zicht krijgen en verhelderen. Of het nu gaat om een individuele ontwikkeling of een team/organisatie ontwikkeling. Ontwarren is een noodzakelijke voorwaarde om een stap in verbinding door alle lagen van de organisatie te zetten. Daarbij helpt mijn talent ontluiken, dat tweeledig werkt: constateren waar het vast zit en daarna faciliteren van tot bloei komen.

Ik hou ervan mensen te verrassen en daarmee knopen te ontwarren. Hiervoor gebruik ik werkvormen die niet vanzelfsprekend zijn in een werksituatie zoals de context van een museum.

Talent geeft een handvat om aan verlangen vorm te geven.