Skip to main content

Caroline Smeenk

Weten hoe je het aanvliegt

‘De rode draad in mijn werkzame leven is het begeleiden van mensen, klanten en collega’s in de uitdagingen waar zij voor staan. De afgelopen jaren heb ik dat steeds verder ontwikkeld, altijd in relatie tot de werkcontext. Want juist de dagelijkse praktijk maakt het voor mij relevant. Mijn drijfveer is daarin tweeledig. Ik houd van de maatschappelijke betekenis die organisaties hebben voor hun klanten, partners en omgeving. Ik hecht er daarom aan dat binnen organisaties keuzes ‘logisch’ zijn en door alle lagen heen zijn te verbinden. Daarnaast gun ik iedereen zichzelf als uitgangspunt te nemen en zich van daaruit te verbinden aan zijn of haar rol, werkzaamheden en de bijbehorende organisatie. Dit dient op de langere termijn altijd de mens en de organisatie.