Dit zijn de 9 ingangen naar ieders talent waar we mee werken. Ze zijn de bouwstenen van een teamtraject en herkenbaar in een talentorganisatie. Samen vormen ze een inspirerend en eenvoudig gedachtegoed, taal en werkwijze. Voor talentgedreven werken als individu, talentvol samenwerken als team en talentgericht organiseren als organisatie.

Energie
Dat zijn een aantal principes waarmee je gericht de energie in de omgeving kunt verhogen.

Talent
Talent is datgene waar jij van nature in uitblinkt.

Draak
De draak is een patroon waardoor je je talent niet altijd benut.

Ideaal
Je ideaal beschrijft waar het voor jou echt om gaat.

Resultaat
Het resultaat is wat jij wilt waarmaken.

Tijd
De tijd geeft aan hoelang je erover wilt doen om je resultaat te halen.

Leervraag
De leervraag gaat over wat jij in die tijd wilt leren.

Toepassing
De toepassing is wat jij daadwerkelijk gaat doen.

Opbrengst
De opbrengst is wat jij hebt bereikt en hebt geleerd.

De vlam
De vlam is de naam voor het coaching-on-the-job teamtraject waarmee je talent en resultaat tegelijk laat groeien. Je haalt het beste uit elkaar terwijl je een concreet teamproject realiseert. Ga vlammen!

Bekijk de mogelijkheden