Talent benutten voor concrete resultaten.
Dát bereik je met Talent ON.

Talent ON wil werk inspirerender maken. Wij geloven dat dit kan door het unieke talent van iedere medewerker te koppelen aan concrete resultaten. Als team of als organisatie kun je je hier expliciet op leren te richten. Dan ontstaan er drie winnaars: elk teamlid ervaart de waarde van het eigen talent, de organisatie maakt een beter rendement -in geld en maatschappelijke impact- en de klant krijgt het beste product.

Dit ideaal hebben we uitgewerkt in het ‘Manifest voor Talentgedreven Werken

Moderne bedrijven draaien om teams

In teams vindt het klantcontact plaats, wordt het product geleverd en werken de meeste mensen. Bovendien versterk je er elkaar. Een team is groot genoeg om iets voor elkaar te krijgen en klein genoeg om wendbaar te zijn.

Teams zijn gebaat bij zelfstandige teamleiders

Elk team is een volwaardige winkel, niet een klakkeloze uitvoerder van opdrachten. De teamleider vertegenwoordigt dit eigenaarschap en vertrouwt op zijn hoogst eigen manier van leidinggeven.

Teamleiders richten zich op samenwerking

Een team bestaat uit individuen en vanwege een concreet te leveren resultaat. Het kenmerk is dan ook: samen de klus klaren. Talentvol samenwerken is vermenigvuldigen: ieder is eigenaar van een unieke bijdrage én maakt elkaar beter.

Hét teamdoel is een beter product voor de klant

De bestaansreden van elk team is: waardevolle producten of diensten maken voor de klant. Geld verdienen hoort erbij maar is een gevolg. Interne doelen worden inspirerender zodra je kunt voelen dat de eindklant er wat aan heeft.

Samen werken én samen leren

Werken en leren versterken elkaar. Ieder leert het meest door te doen, niet door een aparte cursus. Vernieuwen en groeien doe je daar waar het er om gaat: in vergaderingen, tweegesprekken en op de werkplek. Coach elkaar dagelijks on the job.

De basis is ieders unieke natuurtalent

Talent is de beste versie van jezelf. Het is je hoe dat je kunt verbinden met elk wat. Ondanks uitgekiende bedrijfssystemen en functiemodellen geeft dit talent van ieder de doorslag. Met talentmomenten maakt elk teamlid het verschil.

Talent groeit door bewust te oefenen

Talent hebben is een goed begin. Maar het staat ook wel eens OFF. Je hebt immers ook draken, best hardnekkige gewoontes die je van je talent afhouden. Door vaak en doelbewust te oefenen en te kijken naar je effect, creëer je steeds meer talentmomenten, met steeds meer impact en doorzie je draakmomenten.

Groei vraagt tijd

Gun jezelf als team de tijd. Ga samen ergens doorheen om de klus te klaren, dan groei je als mensen. Een impuls geven is de kunst niet. Aan de andere kant: stel van te voren de einddatum vast. Dat geeft de benodigde urgentie.

Talent is een houvast

De wereld tolt door. Het valt niet mee je tot al die triggers te verhouden. Je talent-in-1-woord is het houvast. Dat heb je altijd bij je en kun je in een oogwenk aanzetten.

Talentingangen

Talent ON werkt met 9 ingangen naar ieders talent. Ze zijn de bouwstenen van een teamtraject en herkenbaar in een talentorganisatie. Samen vormen ze een inspirerend en eenvoudig gedachtegoed, taal en werkwijze.

Talentingangen
Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON