Talent koppelen aan concrete resultaten.
Dát bereik je met Talent ON.

Talent ON wil werk inspirerender maken. Wij geloven dat dit kan door het unieke talent van ieder teamlid te koppelen aan concrete team- en organisatieresultaten. Het ontdekken en leren aanzetten van je natuurtalent en dat van anderen om samen gefocust aan resultaat te werken, is voor veel leidinggevenden en hun medewerkers een lifechanging experience gebleken.

Ons ideaal hebben we opgeschreven in het ‘Manifest voor Talentgedreven Werken’.

Moderne bedrijven draaien om teams>Dat is beter dan alleen om het topmanagement

In teams vindt het klantcontact plaats, wordt het product geleverd en werken de meeste mensen. Bovendien versterk je er elkaar. Een team is groot genoeg om iets voor elkaar te krijgen en klein genoeg om wendbaar te zijn.

Teams zijn gebaat bij zelfstandige teamleiders>Niet alleen als laatste schakel in de uitvoering

Elk team is een volwaardige winkel, niet een klakkeloze uitvoerder van opdrachten. De teamleider vertegenwoordigt dit eigenaarschap en vertrouwt op zijn hoogst eigen manier van leidinggeven.

Teamleiders richten zich op samenwerking>Niet alleen op beheersing

Een team bestaat uit individuen en vanwege een concreet te leveren resultaat. Het kenmerk is dan ook: samen de klus klaren. Talentvol samenwerken is vermenigvuldigen: ieder is eigenaar van een unieke bijdrage én maakt elkaar beter.

Hét teamdoel is een beter product voor de klant>Niet alleen geld verdienen

De bestaansreden van elk team is: waardevolle producten of diensten maken voor de klant. Geld verdienen hoort erbij maar is een gevolg. Interne doelen worden inspirerender zodra je kunt voelen dat de eindklant er wat aan heeft.

Samen werken én samen leren>Naast aparte trainingen

Werken en leren versterken elkaar. Ieder leert het meest door te doen, niet door een aparte cursus. Vernieuwen en groeien doe je daar waar het er om gaat: in vergaderingen, tweegesprekken en op de werkplek. Coach elkaar dagelijks on the job.

De basis is ieders unieke natuurtalent>Voeg dat toe aan functiecompetenties

Talent is de beste versie van jezelf. Het is je hoe dat je kunt verbinden met elk wat. Ondanks uitgekiende bedrijfssystemen en functiemodellen geeft dit talent van ieder de doorslag. Met talentmomenten maakt elk teamlid het verschil.

Talent groeit door bewust te oefenen>Niet alleen routinematig werken

Talent hebben is een goed begin. Maar het staat ook wel eens OFF. Je hebt immers ook draken, best hardnekkige gewoontes die je van je talent afhouden. Door vaak en doelbewust te oefenen en te kijken naar je effect, creëer je steeds meer talentmomenten, met steeds meer impact en doorzie je draakmomenten.

Groei vraagt tijd>Dat vraagt meer dan een eenmalige impuls

Gun jezelf als team de tijd. Ga samen ergens doorheen om de klus te klaren, dan groei je als mensen. Een impuls geven is de kunst niet. Aan de andere kant: stel van te voren de einddatum vast. Dat geeft de benodigde urgentie.

Talent is een houvast>Broodnodig in de waan van de dag

De wereld tolt door. Het valt niet mee je tot al die triggers te verhouden. Je talent-in-1-woord is het houvast. Dat heb je altijd bij je en kun je in een oogwenk aanzetten.

Talentingangen

Talent ON biedt 9 ingangen om met talent heel concreet aan de slag te gaan. Je gebruikt deze ingangen in het on the job coachen van elkaar. Zo kom je stap voor stap steeds dichter bij het teamresultaat.

Talentingangen
Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON