De vraag

Een nieuw team binnen een hbo-opleiding voor paramedici staat voor de opgave om een vernieuwend onderwijsaanbod op de kaart te zetten. Het management heeft besloten hierbij een vlamtraject in te zetten. Het jonge team is zelfsturend en samengesteld uit 12 docenten met diverse paramedische achtergronden. Talent ON begeleidt het team met een vlamtraject, dat een schooljaar beslaat.

De uitdaging

Hoe zorgen we dat we elkaar als nieuw zelfsturend team met verschillende achtergronden goed kunnen vinden en zetten we samen een vernieuwend onderwijsaanbod op de kaart?

We hebben nu een gedeelde teamvisie, we zijn meer team dan losse eindjes.

De teamleden

Aanpak

Samen bouwen

De eerste sessie is verdeeld in twee delen. In de ochtend worden alle talenten en hun natuurlijke tegenkrachten (de draken) benoemd. Er ontstaat een inspirerende sfeer;  teamleden zien elkaar als bevlogen professionals met hele bijzondere kwaliteiten. Het inhoudelijke middagdeel is lastiger: in het team blijken zeker 10 verschillende opvattingen te heersen over de kern van het nieuwe onderwijsproduct. Het  hierop volgende vlamtraject bestaat uit 7 sessies van 2 uur, steeds gepland op momenten van het reguliere teamoverleg. De tweede sessie is moeizaam: naast een gebrek aan eenduidige kennisbasis, blijkt er ook onvrede over het teamklimaat. De door iedereen gedeelde klacht was: ‘We maken wel veel afspraken, maar houden ons er niet aan.’ De derde sessie brengt een doorbraak. Ter plekke maakt het team een profiel van de kernkwaliteiten in volgorde van belangrijkheid: de nr. 1 kwaliteit, de nrs. 2 en 3 en daaronder nog 4 aanvullende kwaliteiten. Tot ieders verbazing ontstaat er volledige overeenstemming over dit profiel. De kennisbasis is gelegd. Vanaf sessie 4 zijn 10 deelprojecten gestart om het nieuwe onderwijsaanbod op de kaart te zetten, zowel intern als naar het werkveld. Hierbij hebben de teamleden elkaar geholpen die projecten ook te realiseren, gesteund door wekelijkse opdrachten uit het vlamtraject en door de overige gezamenlijke sessies.

Het traject in het kort

Start met talent>

In een workshop worden alle talenten en draken benoemd; teamleden zien elkaar als bevlogen professionals met bijzondere kwaliteiten.

Werken aan de basis>

In de eerste 3 sessies van het vlamtraject werken we aan een gezond teamklimaat en een gedeelde visie op de kern van het nieuwe onderwijsproduct.

Samen uitbouwen>

Vanaf sessie 4 starten 10 deelprojecten om het nieuwe onderwijsaanbod intern en naar het werkveld bekend te maken. Teamleden helpen elkaar, gestimuleerd door de wekelijkse talentvonken.

De opbrengst>

Een kernachtig onderwijsaanbod, concrete instrumenten én stimulerende spelregels voor  samenwerking. Er ontstaat een hecht team, met voldoende vertrouwen om te gaan voor een verdubbeling van de studenteninstroom.

Resultaat

Een echt team dat gaat voor resultaat

In de laatste sessie bleek een rijkdom aan resultaten. In woorden van de teamleden zelf: ‘we hebben een gedeelde teamvisie, we zijn meer team dan losse eindjes. We kunnen elkaar nu beter vinden, er is echte en oprechte communicatie.’ Al werkend zijn in het vlamtraject ook stimulerende spelregels bedacht én gehandhaafd en concrete instrumenten opgeleverd, waaronder een presentatie voor het nieuwe aanbod. Op het einde heeft het team voldoende zelfvertrouwen om voor het nieuwe schooljaar een verdubbeling van de studenteninstroom als target in te zetten.

12

12 docenten

8

Vlamsessies

1

Schooljaar

Spreekt werken vanuit talent je aan?

Caroline Smeenk kijkt graag samen met jou naar de toepassing in jouw situatie.

Caroline Smeenk

   06-2488 2474

Mail Caroline
Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON