De mooiste uitspraak van een klant is: ‘wij zijn nu de waarmakers in onze organisatie’. Dat komt omdat je met Talent ON direct werkrelevant aan de slag gaat. Het hart van onze aanpak is het teamtraject. Je leert hoe je als team de ontwikkeling van ieders talent benut om samen een concreet resultaat te behalen. Een Talent ON traject noemen we een ‘vlam’.

Een vlam heeft 3 sleutelingrediënten

1

Ken ieders talent-in-1-woord

Je talent is het volle vermogen om iets tot stand te brengen waar een ander wat aan heeft. Niet een skill of activiteit waar je goed in bent maar je aard. Het is je hoe, dat een houvast biedt in iedere situatie. In een kick-off starten we met het benoemen van ieders talent in 1 eigen woord. Vaak is dat een regelrechte eye-opener. Ook kiest ieder een draak. Dat is een karaktertrek waardoor je talent in de praktijk niet helemaal uit de verf komt.

2

Koppel talent direct aan resultaat

Het ontwikkelen van talent gebeurt in de vlam in een dubbelspoor van leren en werken. Je leert 7 manieren om elkaars talent te gebruiken terwijl je in 7 stappen toewerkt naar een resultaat. De wisselwerking tussen leren en realiseren is onvervangbaar. Geen cursus of model kan de kracht van het leren on the job evenaren. Eigenaarschap is het sleutelbegrip. Je verdeelt het werk slim op basis van talent en oefent hoe je elkaar daarbij vanuit ieders unieke talent helpt. Samen klaar je de klus!

3

Neem tijd om er naar toe te werken en naar toe te groeien

Leren en ook realiseren vraagt tijd. Wij spreken een periode af -in de regel een halfjaar tot een jaar- waarin het bewustzijn over ieders talent groeit terwijl jullie toewerken naar een hard resultaat. De ruggegraat in het teamtraject wordt gevormd door 8 inspirerende teammeetings met tussendoor verrassende online en offline prikkels om het levendig te houden. Het spotten van elkaars talent staat hierbij centraal. Met onze vernieuwde app is dit makkelijk én leuk. Feedback geven nieuwe stijl.

We zien teams als de beste plek voor talentontwikkeling! In teams, oftewel in de samenwerking, gebeurt het in deze tijd van multidisciplinariteit. Dáár wordt de dienst gedraaid, de winkel gerund, de overheidsopgave gerealiseerd. Daar ook zien de medewerkers elkaar bezig en verdelen ze in detail het dagelijks werk. Je kunt een talentorganisatie dan ook zien als een verzameling talentteams.

Elke teamleider wordt ondersteund door een ‘talentor’. Dat is iemand van Talent ON, of liever nog uit het bedrijf zelf en door ons opgeleid, die talentbekwaam is. Hij of zij richt samen met de teamleider het traject op maat in met de juiste mix van persoonlijke begeleiding live, via telefoon of Skype, materialen voor in de paktijk en online aanmoedigingen via de app of mail. Hierdoor ontstaat een sterke spin-off: al doende wordt de teamleider zelf talentbekwaam, leert coachend leiding te geven en ontwikkelt een stijl gebaseerd op zijn eigen talent.

Zij behalen klinkende resultaten met Talent ON